Cirkulär ekonomi

Med en växande befolkning på vår planet och med ändliga resurser krävs det att vi börjar bygga affärsmodeller där cirkularitet är en del i kärnan. Konsumenter börjar ställa högre krav på hållbarhet, lagstiftare sätter tydligare regleringar och samtidigt upptäcker fler och fler företag att det cirkularitet och hållbarhet handlar om att spara på resurser. Och affärsmodeller som sparar på resurser bör när de mognat också innebära lägre kostnader. Allt detta sammantaget gör att jag tycker att cirkulära affärsmodeller är väldigt spännande och jag lägger därför en del tid på att utforska sådana.

Ett område som jag tycker har halkat efter är begagnatmarknaden där konsumenternas efterfrågan sprungit ifrån de befintliga aktörernas tjänster. Samtidigt har det dykt upp en uppsjö av nya aktörer som lanserar nya spännande koncept. I det här virrvarret blir det svårt att vara konsument och det kan många gånger kräva väldigt mycket tid att hitta rätt produkt att köpa. För att vara en del i den här lösningen har jag varit delaktig i ett projekt som heter Relovie där målsättningen är att samla hela utbudet inom begagnat och rekonditionerat för att göra sökandet och jämförelsen enklare. Men trots att det finns ett väldigt stort och svårnavigerat utbud skulle det behöva bli ännu större för att tillfredsställa hela efterfrågan. För att expandera utbudet krävs det att det blir enklare för privatpersoner och företag att sälja sina gamla kläder, prylar och andra produkter. Det kommer att bli spännande att följa den här utvecklingen och min ambition är att vara delaktig i att driva på den här omställningen.

In

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *