Intressekoll och första anmälan till Affiliate-SM

Vi fortsätter med projektet Affiliate-SM 2009. Ännu har vi inte fått färdig stuktur och form så långt att vi kan publicera en färdig stomme, så vi avvaktar till framåt nästa vecka med att komma med något mer bestämt. Anton skrev nyligen en bra bloggpost om det hela, och det är i stora drag fortfarande så vi tänker.

Nu finns det ett formulär för intresseanmälan på Affiliatesm.se. Gå dit och anmäl dig direkt så att vi kan se på ett ungefär hur stort intresset kommer att bli. Självklart blir det inga sura miner om du kommer på andra tankar och inte deltar sedan.

Hjälp gärna till med att sprida budskapet redan nu, även om vi slår på högvarvet tillsammans när det närmar sig 🙂

So long!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *